Minska ohälsan

Regeringen beslutade om en rad satsningar för bättre hälsa i den offentliga sektorn. 18 lokala projekt på arbetsplatser runt landet fick bidrag för att utveckla nya lösningar.
Projekten och utvärderingar dokumenterades fortlöpande på en webbplats som Ponton Media producerade på uppdrag av det statliga verket Vinnova. Här finns www.minskaohalsan.se

Etiketter: ,